Genetika Muslimů, ještě horší jak u cikánů


Dr. Nicolai Sennels je dánský psycholog, který dělal rozsáhlý výzkum
na málo známý problém v muslimském světě.
Katastrofální výsledky muslimské příbuzenské plemenitby přinesla
manželství mezi blízkými sestřenicemi a bratranci. Tato praxe, která
byla zakázána v židovsko-křesťanské tradici už od dob Mojžíše,
avšak schválena Muhammadem, probíhá v Muslimském světě již po
50 generací (1400 let).
Praxe příbuzenské plemenitby nikdy nezmizí v muslimském světě,
protože Mohamed je konečný příklad a jediná autorita ve všech
záležitostech života, včetně manželství.
Masivní inbreeding (pokolení zrozené z rodičů blízce příbuzných) v
muslimské kultuře mohl snadno způsobit prakticky nevratné
poškození muslimského genofondu, včetně rozsáhlé škody na jejich
inteligenci, duševním a tělesném zdraví. Podle Sennelse, téměř
polovina všech muslimů na světě jsou inbrední.
Inbred znamená křížení mezi příbuznými
jedinci.
V Pákistánu se blíží 70%.
I v Anglii, více než polovina pákistánských přistěhovalců si nese tento
problém.
V Dánsku je počet inbredních pákistánských imigrantů kolem 40%.
http://svobodnenoviny.eu/genetika-muslimu/ 02.04.17 21=18
Stránka 1 z 5 Čísla jsou stejně zničující v jiných důležitých muslimských zemích:
67% v Saúdské Arábii
64% v Jordánsku a Kuvajtu
63% v Súdánu
60% v Iráku
A 54% ve Spojených arabských emirátech a Kataru
Podle BBC je odůvodněno, že u britské pákistánské rodiny je více než
13x vyšší pravděpodobnost, že děti mají recesivní genetické
poruchy. I když Pákistánci mají 3% podíl dětí narozených ve Velké
Británii, 33% z nich má genetické vrozené vady.
Riziko toho, co se nazývá autosomatické recesivní poruchy (jako je
cystická fibróza a spinální muskulární atrofie) je u Pákistánců 18 krát
vyšší. Riziko úmrtí způsobených vrozenými vadami je 10 krát vyšší.
K dalším negativním důsledkům příbuzenské plemenitby patří
dvojnásobné riziko mrtvě narozených dětí a o 50% větší
pravděpodobnost, že dítě zemře při porodu. (Koho asi budou
pozůstalí vinit a žalovat za tato úmrtí?)
Snížená intelektuální kapacita je další zničující důsledek
muslimských příbuzenských manželství. Podle Dr. Sennelse výzkum
ukazuje, že děti z příbuzenských manželství ztrácejí 10-16 bodů z
jejich IQ a že i sociální schopnosti se u nich vyvíjejí mnohem
pomaleji.
Riziko vzniku IQ nižší než 70 (hranice normality/debility), oficiální
vymezení, aby bylo děcko hodnoceno jako “retardovaný – opožděný”,
se zvýší o udivujících 400% u dětí z těchto manželství. Podobné
http://svobodnenoviny.eu/genetika-muslimu/ 02.04.17 21=18
Stránka 2 z 5 účinky byly pozorovány u Faraonských dynastií ve starověkém
Egyptě a u britské královské rodiny, kde inbreeding byl normou pro
delší časové období . (pozn. BMK: a co Habsburkové a jejich rodové
melancholie a šílenství?)
V Dánsku, nezápadní přistěhovalci (BMK: velmi korektní termín!) mají
více než o 300% vyšší pravděpodobnost selhání v testu inteligence
požadovaném pro vstup do dánské armády.
Dr. Sennels říká, že “schopnost používat a produkovat znalosti a
abstraktní myšlení je prostě nižší v islámském světě. ” Poukazuje i na
to, že arabský svět překládá jen 330 knih každý rok, asi 20% toho, co
překládá jen samotné Řecko.
V posledních 1200 letech islámu bylo pouhých 100 000 knih
přeloženo do arabštiny, tj. přibližně tolik knih, kolik produkuje
Španělsko v jednom jediném roce.
Sedm z deseti Turků (70%) údajně nikdy nečetlo nějakou knihu.
(A těch zbývajících 30% teď pravděpodobně strádá v probíhajících
čistkách).
Dr. Sennels upozorňuje na úskalí pro muslimy, kteří se snaží uspět na
Západě. “Nižší IQ, spolu s náboženstvím, které nepřipouští
kritické myšlení, vytváří téměř nepřekonatelné překážky pro
mnoho muslimů a omezují jejich úspěch v naší pokročilé
společnosti. “
Pouze devět muslimů v historii získalo Nobelovu cenu. Pět z toho
získalo “Nobelovu cenu míru.”
Podle časopisu Nature, všechny muslimské země dohromady
produkují pouze 10% světového průměru v počtu vědeckých prací
(na milion obyvatel).
http://svobodnenoviny.eu/genetika-muslimu/ 02.04.17 21=18
Stránka 3 z 5  V Dánsku, (Dr. Sennelsově rodné zemi), jsou muslimské děti
nadměrně zastoupeny v požadavcích na speciální potřeby. Jedna
třetina (33%) rozpočtu na dánské školy je spotřebována požadavky
na speciální vzdělávání a 51% až 70% retardovaných dětí s tělesným
postižením v Kodani jsou děti imigrantů.
Jejich schopnost učit se je výrazně ovlivněna. Studie ukázala, že
64% dětí školního věku s arabskými rodiči je stále negramotných i po
10 letech strávených v dánském vzdělávacím systému.
Přistěhovaleckých dětí, které nedokončí střední školu, je v Dánsku
dvakrát větší počet, než dětí zde narozených. Podobně je to s
duševním onemocněním. Čím blíže je krev rodičů příbuzná, tím vyšší
je riziko schizofrenie, rovněž tak hrozí klinické šílenství. Více než 40%
pacientů na oddělení pro klinicky šílené zločince v Dánsku jsou
imigranti.
Dr. Sennels uzavírá:
“Není pochyb o tom, že mezi muslimy široce rozšířena tradice úzce
příbuzenských sňatků poškodila jejich genofond. Vzhledem k tomu,
že muslimská náboženská víra zakazuje sňatky s nemuslimy a tím
brání přidávání čerstvého genetického materiálu do jejich populace,
genetické škody na jejich genofondu jsou obrovské. Jejich Prorok
před 1400 lety zavedl tuto škodlivou tradici, s přímými i nepřímými
společenskými a lidskými důsledky.
Sečteno a podtrženo: Islám není pouhou neškodnou a morálně
ekvivalentní alternativou k židovsko-křesťanským tradicím.
Dr. Sennels poukazuje, že první a největší obětí islámu jsou
muslimové sami.
Jednoduše, křesťanský soucit s muslimy, zdravý selský rozum a
http://svobodnenoviny.eu/genetika-muslimu/ 02.04.17 21=18
Stránka 4 z 5 touha chránit západní civilizaci před drancováním islámem diktuje rozhodný odpor proti šíření této temné a nebezpečné ideologie,
která není jen náboženstvím.
Tuto tvrdou realitu je třeba brát v úvahu při vytváření veřejné
politiky zabývající se imigrací z muslimských zemí.

RubrikyFB

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.