Jak Valaši naháňali medvěda.

Valašsko je jistě krásná zem, osázená slivovivců. Vím o čem mluvím, bo sem sa tam narodil. Tož za mojích dětských roků byl na Valašsku klid, sem tam sa přes horu přehnala banda Banderovců, ale bdělí komunisti ich zavčasu zlikvidovali a už  sa na Banderovce hráli v lesi enem děcka. No dycky vyhráli ti, co byli za komunisty. Ale před nedávnem začal Valachy nasírať medvěd, nikdo neví, esli utékl z cirkusa a nebo nejakému valašskému zbohatlíkovi ze sůkroméj sbírky dravéj zvěře, ale začal dělať na Valašských kotároch pořádnů neplechu.

„Tady televiza Prima, jak vám možu pomocť,“ vybřéskl do telefona zpravodaj Kravinec.

„Tadyk je pasekář Vyškeřák, šeckého nechajte a hneď přivalte na Vsetín, řádí tadyk medvěd, už ně doráňal čtyři ovce, zežrál nám psa, ze kerého zbyl enem ocas a našemu kohútovi ukúsnul ptáka, tož ten dyž ráno kokrhá, tož mutuje, to mosíte natočiť.“

„Teď nemožu, připravuju reportáž o tym, jak Zeman dyž byl děcko, kradl sůsedom  třešně.“

„Na Zemana sa vyser hňupe, medvěd je důležitější, “ zdupál Kravinca pasekář Vyškeřák, tož Kravinec zbalíl celý televizní štáb a vyrazili na Valašsko, aj dyž šéfredaktor Moravec piščál, že esli nebude večer ta reportáž o zlodějovi Zemanovi, tož že se Kravinec nemusí ani vracať a raděj ať sa nechá zežrať medvědem.

A tak sa ve večerních zprávách místo reportáže z kradení třešní sůčasným presidentem, objevila reportáž o potrhaných ovcách v okolí Vsetína a televizní diváci okamžitě zahltili internetové servery, ať s tým medvědem udělá nekdo pořádek, že šeci sa bojíja o svoje děcka. No a Kravinec zatým během týdňa nalétal po valašských kotároch sto podzimních kilometrů, bo medvěd chvílu neposeděl na řiti a pořáď šmatlal po horách, jak nejaký německý turista a sem tam porval nejaků ovcu.

Na krajském velitelství ve Zlíně sedí kolem kulatého stola vedúcí papaláši kraja v čele s vedůcím katolickým tajemníkem Čunkem.

„Tož co s tým zasraným medvědem uděláme,“ ptá sa Čunek , „já ho navrhuju odbachnůť,  bo s cikánama a medvědama sa člověk nesmí srať.“

„Tož to v žádném  případě, medvěd je chráněný živočich, vedle čolků jeden z nejvzácnějších, mosíme ho odchytiť živého a převéť do nejaké ZOO,“ zavřísknul vedůci hnutí Valašského Grýnpajca Žížala, naši členové ze ZPMALZ( Združení přátel medvědů a lesní zvěře) nedovolí, aby medvěd byl zastřelený, nejsme gestapáci, zme lidi, my nachystáme odchytovů klec a do ní medvěda lapíme.“

„Než ho chytíte, tož medvěd zamorduje šecky ovce na Valašsku aj s ovčáckýma psama, už sem poslal povolenku k odlovu medvěda  sůdruhovi Bakalovi do Švýcarska, za 1 milion SF, ale ten ně odepsál, že není žádný hňup a že by zme ho při téj příležitosti zadržali a předali horníkom z OKD, tož že préj prodál povolenku svojému kamarádovi Svobotkovi z ČSSD“ zdělíl informacu o svojéj aktivitě Čunek.

Mezitým reportér Kravinec úplně zapoměl na Zemana a točíl medvěda jak urvaný, raz nad Vsetínem, potym u Kroměříža, pak zaséj u Vizovic a členové ZPMALZ přemýšlali, de nachystajů na medvěda pasť. Tož ju nakonec umístili na tak tajném místě, že ani oni sami nevěděli , kde je majů a dyž ju konečně po týdni našli u Vizovic, tož zjistili, že sa jim do kysně ulapilo 10 kozomrdů z Afghánistána, keří sa do kysně skovali před deštěm a dyž uviděli na podlaze mrtvů kozu, kerá slúžila jako návnada, tož dyž ju chtěl jeden kozomrd ojeť, tož jak s ňů škubl, tož přetrhl šňůru, za kerů byla koza přivázaná za nohu a vrata kysně sa zabůchly a kozomrdi byli v pasti místo mědvěda. O tuto lapací kysňu nato projevila vélký zájem cizinecká policia a hneď zadali výrobu 100 tisíc týchto kysní u Omnipolu na lapání migrantů s tým, že jako návnady použijů živé kozy.

Mezitým medvěd trhál ovce u Hutiska a vrchní Grýnpajca Žížala proklél medvěda do horůcích pekel, „co si ta medvědí sviňa myslí, že si z nás bude dělať prdel, okamžitě převezeme kysňu k Hutisku.“

Mezitým nasraný Čunek zeřval Grynpajce ,“kurva, jak dlůho toho mamlasa budete chytať, telefonovali ně nasraní ludé ze Vsetína, že viděli medvěda na Jasénce, ale dyž ho chtěli umlátit klackama, tož medvěd šlohnůl u hospody kolo a ujél ím na kole k Valašskému Meziříču, esli ho nechytíte do dvuch dní, tož ho odprásknu sám.“ No, jak dlůho si eště bude medvěd dělat z Valachů prdel, tož to sa dovíme z Primy, aj dyž vedůcí zpravodajca Moravec zeřval Kravinca, že zatým co on sa hóní desik po Valašských prdelách za medvědem, tož ČT1 odvysílala reportáž o Zemanovi, že je sprostý jak štolverk a že na Vysočině nakazíl šecky smrky, keré tam objímal kůrovcem a že proto je tam kalamita a že tu reportáž vidělo 13 milionů Čechů a že šeci psali to televize, aby byl Zeman předhoděný medvědovi jako návnada

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.