Totální vymývání mozků

Tento článek jsem převzal, protože už dlouho jsem nečetl něco tak pravdivého:

Totální vymývání mozků.
Po přečtení tohoto textu možná lépe pochopíte, jak se to dnes dělá

 

HISTORIE A SOUČASNOST OČIMA VLASTIMILA VONDRUŠKY V moderní historii nemáme k podobnému pohybu národů, který už více než rok zažívá Evropa, paralelu, proto je třeba použít nomenklaturu starších dějin. Nejde o migrační krizi, ale o nájezd muslimů. Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška ve svém dnešním zamyšlení upozorňuje na to, jak hanebně se zachází s fakty a logikou, jak demagogicky se používají pojmy jako nepřizpůsobiví či migrační krize a jak se díky tomu dá obecné mínění zmanipulovat.< /p>

Foto: Hans Štembera
Popisek: Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška

Když čtu nebo poslouchám diskuse o současné společnosti a problémech, které nás trápí, jímá mne smutek. Ne kvůli problémům samotným, ty jsou od toho, abychom je řešili, ale jsem skoro zoufalý z toho, jak hanebně se pracuje s fakty a logikou. Aby se dal nějaký problém řešit, musíme ho především přesně definovat. Někteří lidé si vůbec neuvědomují, jak důležitou funkci má přesný význam slov. A ti, kteří si to uvědomují, pracují často s významem slov naprosto demagogicky, neboť dobře vědí, jak snadno se dá obecné mínění zmanipulovat./p>

Dovolte mi kratičký exkurz, abych na konkrétních příkladech objasnil, co mám na mysli. Když v padesátých letech minulého století vyháněli komunisté sedláky, neoznačovali je názvem, který platil po staletí, ale dali jim hanlivou nálepku kulaků. Když jim kradli majetek, bylo to združstevňování. Nakonec společnost díky masáži ze strany médií a ideologů přijala, že majetek nebyl sedlákům ukraden, ale legitimně združstevněn.

Okupanti nás v roce 1968 nenapadli, ale poskytli internacionální pomoc. A byli tu dočasně umístěni. Vlastenci, kteří s okupací nesouhlasili, byli prohlášeni za protistátní živly, které rozvracejí socialismus. Jejich pronásledování se pak nazývalo kádrovou prací.

 

Místo argumentů padají v diskusích snůšky urážek

Úmyslně uvádím příklady, které jsou všem srozumitelné. Pokud bychom šli hlouběji do minulosti nebo zabrousili mimo Evropu, najdeme stovky podobných. Vyvražďování celých národů se pojmenovalo podle okolností jako pokřtění či demokratizace. Upalování kazatelů jiné víry se prohlašovalo za očistu křesťanstva. Popravy neoblíbených panovníků se konaly pod hlavičkou spravedlivého trestu, ať již z rukou Kristových věrných, občanů revoluce, pěsti dělnické třídy nebo odpůrců totality. Je to pořád stejné. Realitu se snaží vládcové a jejich nohsledi po jmenovat tak, aby vyhovovala jejich mocenským cílům.

Dnes skoro nikdo ve vášnivých diskusích nepřemýšlí o skutečné podstatě problémů. Chytáme se slov, která nám vtloukají do hlav politici a média, a hádáme se o ně, jako by šlo o život.

Ale pokud se nad tím zamyslíme, pak by nám mělo dojít, že se ve skutečnosti hádáme o chiméry, o pseudoproblémy, že proti sobě stavíme ideje, které jsou iluzorní, neboť pojmenovávají všechno jiné, jen ne podstatu věci. A pak se samozřejmě nikdy nemůžeme dohodnout.

 

Bolestí většiny dnešních diskusí je navíc absolutní absence racionality, faktů a logiky. Na názor, který se nějakému oponentovi nelíbí, často odpovídá urážkami. Zažil jsem to i já. Na mnoho mých článků jsem obdržel snůšky urážek, aniž ovšem oponent vysvětlil, v čem se tedy mýlím a proč se mnou nesouhlasí. Za racionální argument se dnes považuje pouhé konstatování, že ten druhý je sluníčkář, komouš, Putinův agent, Obamův agent nebo prostě jen idiot.

Risknu tuhle škálu odsouzení a dovolím si předložit několik dnes běžně používaných termínů, k nimž se pokusím přiřadit reálný obsah, což znamená správné a logické české pojmenování.

 

Nejde o migrační krizi, ale nájezd hord, které u nás nemají co dělat

A čím začít jiným než slovy „migrační krize“. Slovo krize se používá pro různé problémy, ať už jde o stav po živelní katastrofě nebo o hospodářskou cyklickou krizi. Krizí je zlomový stav pacienta nebo neshoda v manželství. Je to však vždy něco, co vzniká více či méně nezávisle na naší vůli. Slovy „migrační krize“ se tak politici snaží navodit dojem, že jde o proces, který se děje mimo nás a my se mu musíme podvolit (stejně jako se podvolíme zemětřesení nebo krachu na burze).

Jenže to je lež! Tahle událost není krize, protože my ji řešit můžeme! Je to pustý nájezd hord, které nemají na našem území legitimně co dělat. Jistě, existují i ohledy humanitární, ale ty se musejí řešit vždycky v rámci zákonů dané země a při respektování suverenity jejích hranic. Cokoli jiného je zvůle (a neohánějme se vnucenými mezinárodními pakty a úmluvami, jsou-li navíc v rozporu s na&s caron;&i acute; ústavou).

 

Příliv migrantů není krize, je to výsledek neschopnosti bruselských vládnoucích elit plnit povinnosti, které jako správci Evropy mají. Nikdo dnes nechrání evropské hranice, vedou se jen nekonečné žvásty, že je to třeba udělat. Ať už německá kancléřka stoupence islámu pozvala, či nikoli, nemají tu legitimně co dělat a překročení našich hranic je trestný čin.

Skutečná migrace je ve skutečnosti něco, co má jistý zákonný nebo alespoň hospodářský rámec. Přistěhovalec musí žádat o legalizaci pobytu, musí se v nové zemi přizpůsobit, musí v ní pracovat a uživit sebe a svou rodinu. Nic z toho přicházející hordy neplní, nerespektují a nejsou toho ani potenciálně schopny. V moderní historii nemáme k podobnému pohybu národů paralelu, proto je třeba použít nomenklaturu starších dějin. Nejde o migrační krizi, ale o nájezd muslimů.

 

Zničí byt, obsadí cizí objekt, krade, ale je jen nepřizpůsobivý

Stejně fatálně se dnes pracuje s pojmem „nepřizpůsobivý“. Zákon stanoví jasně, že člověk je buď bezúhonný, protože zákony plní, nebo je zločinec, případně podle vážnosti přestupku pachatel, neboť zákony a předpisy porušuje.

Co je to nepřizpůsobivý? Člověk, který se rozhodne, že některé zákony a normy dodržovat nebude. Dostane byt, ale zničí ho. Vláme se do cizího objektu a ve jménu svých ušlechtilých myšlenek ho obsadí. Na ulicích dělá nepořádek, v noci hluk, páchá drobné krádeže, nechce pracovat. To vše se dnes označuje jako nepřizpůsobivost. Proč, vždyť každý, kdo tohle dělá, je přece v dikci zákona pachatel nebo zločinec. Politici a mediální komentátoři to snad nevědí? Pak by si měli zopakovat základy práva.

Stejně tak je podivné, aby se různé skupiny společnosti přejmenovávaly podle aktuální situace. Před několika lety se vedly vášnivé polemiky na téma, jak hanebná je česká komunistická strana, protože se odmítá přejmenovat (navzdory tomu, že propagace komunismu byla zákonem prohlášena za trestnou – typický právní Kocourkov).

 

Komunisté věrni revolučním písním na své barikádě vytrvali a komunisty podle názvu zůstali. Zachovali se rozhodně seriózněji než cikáni (historický název doložený již ve 14. století), kteří nedůvěryhodnou firmu vyměnili za označení „Rom“. Přiznám se, že neznám národ, který by se po staletích existence přejmenoval jen proto, že se mu jeho označení nezdá dostatečně důstojné. A až bude zpochybněno tohle slovo (ono už vlastně je tím, jak ochotně se příslušníci této etnické menšiny přizpůsobují), najdou si třeba jiné označení.

 

Předkové nemohli polemizovat o „migrační krizi“, museli se chopit zbraní

Přemýšleli jste, kdo vlastně je „sociálně potřebný“, nebo dokonce „sociálně slabý“? Hledal jsem na stránkách našich institucí, ale ani na marxistickém ministerstvu není definice, kdo to vlastně je. Všichni se však tím pojmem ohánějí. Takové termíny jsou na nic, protože nikdo pořádně nechápe, co exaktně znamenají.

Označují totiž to, co se hodí politikům, úředníkům a aktivistům. Buďme však jazykově korektní. Ve společnosti existují lidé bohatí a chudí. Je-li někdo chudý, má smůlu. Nicméně podle křesťanství chudoba cti netratí. Navíc každý chudý může zbohatnout, pokud se bude snažit. Nebo pokud bude mít štěstí. Žijeme v době pokrokové, která chudobu nepřipouští. Všichni bohatí ovšem být nemohou.

Dávat peníze na chudé, to se jaksi nenosí. Ale na sociálně potřebné? Kdo by mohl odmítnout pomáhat potřebným? Mimochodem, potřebný je ve své podstatě každý člověk v této zemi. Soused má jaguára, ale já ne. Jsem potřebný, protože bych ho chtěl taky. Být potřebný je psychologicky nebezpečné, je to slovo politicky nabubřelé a prázdné. Být chudý nebo bohatý je však označení jasné, srozumitelné a z hlediska reality správné.

Pokud chceme tuhle společnost napravit, je třeba říkat pravdu. A to znamená označovat věci správnými termíny, neskrývat nepříjemné skutečnosti za balast eufemismů. O tom, co sdělujeme, musí rozhodovat věcná správnost, a nikoli politická korektnost, jemnocit či osobní ambice. Na všechny děje a stavy společnosti máme prověřené pojmy, nevytvářejme nové.

Český jazyk je mimořádně bohatý, používejme jen ty obraty, které jsou známé po staletí. Pak se rozhodně budeme na svět dívat reálněji a jednat pragmatičtěji. Protože naši předkové nemohli polemizovat o „migrační krizi“, museli se chopit zbraní a bránit svou svobodu a majetek.

Mimochodem, obrat „bránit svou zemi, víru a majetek“ není urážkou!

Ale dokáže to dnes ještě někdo? Vyrostly nám tady generace „mužů“, které neumí vystřelit ani z praku, mimo jiné proto, že nevědí, co to je. Hrdinové jsou jenom u počítače, ale jinak jsou to větší srabi, než dříve držitelé tzv. modrých knížek. Kdo za to může a jak to napravíme? Jsme možná jediný národ, který vychovává nové generace absolutně bez vztahu k vlasti, státnímu nebo národnímu majetku a jakýmkoliv duchovním hodnotám, bez úcty k autoritám, k ženám, zkušenostem staršíc h genera cí a vůbec ke stáří.

A to je opravdu smutné.

 

21 odpovědí na “Totální vymývání mozků”

 1. Žádné migranty ani děti! ! Povinná vojenská služba!!
  Převolit EU.!!
  Zarazit neziskové organizace! !
  Zavřít hranice!!!

 2. Co jste napsal je bohužel smutná pravda pak také nastává otázka co bude za dvacet třicet let zajímá to také Romy potřebné atd…

 3. Pan Vondruška to má v hlavě srovnané a to se nedá říci o naprosté většině našich politiků ve vysokých postech.

 4. souhlasím, ale nebylo vyřčeno vše, to nejzásadnější, že je tu systém, který nedává lidem jinou možnost, systém, kdy skupinka lidí zjistí například skutečnosti jako jsou tyto, nemají žádnou možnost to dát vědět všem ! Mohou o tom jen krafat na fb nebo u piva, a tím oslovit pár set max pár tisíc lidí. Systém totiž nechce žádnou změnu zdola.. Jedinou změnou zdola jsou volby, ale ty mají vládnoucí strany tsk podchyceny v jejich médiích, že znechutí s zmasíruje většinu tak, že ani k volbám nedorazí, nebo když už dorazí, tak ze zkresleným pohledem na svět.. A tak se žádná změna nekoná… a snadno se vládne ku prospěchu malé skupinky okolo vládnoucích osob…systém který tak překrucuje pravdu, aby ti co by na to chtěli poukázat byli osočeni z xenofobie a rasismu nebo veřejně zesměšněni, že sympatizuje s tím či oním názorem toho či onoho politika. A tak systém jede dál.. jak Titanik vstříc nočním ledovcům… bůh ochraňuj svět lidí tak, aby se z něj nestala planeta opic nebo stínů…:-(

 5. Pravdivé, četla jsem několik děl od pana V. Vondrušky. Vždy velice pravdivé a poučné. Naprosto souhlasím

 6. Chceme-li tuto zem napravit,musíme mluvit pravdu No,ale toho Bohdá nebude,pokud se lid této zem nesjednotí a bude dál volit je chyméru!!! Za pozlátko zvolíte kdejaké hovado!!!Děkuji za krásný článek!!Budu sdílet,stejně jako magoři sdílí idiota Novotného!! Jen Nevím,kolik klidí si udělá čas,přečte si ho a zapřemýšlí!!!

 7. Tak s tím plně souhlasím je to napsané na rovinu a povinně by to mělo bíti vystavěno v PČR aby si to páni poslanci povinně museli přečíst a tím pádem by věděli že nikoliv nezastupují jakýsi Brusel ale jsou v těchto věcech zodpovědný jen lidu své země jestli ale oni ještě věří že ta zem po který chodí je jen naše a my rozhodneme kdo a proč !!!!!!!! A jak jsem někde četl otázka daní co se pořád probírá ……….vybírat od chudých že nic nemají ale je jich hodně ……tak je myšlení pánu poslanců co o tom rozhodují .

 8. Vidno pán je spisovatel a umí přesně napsat to co já nosím v hlavě a neumím položit na papír!! Skvělý článek !!

 9. Docela dost jsem od pana Vondrušky četl a velmi si jej vážím. S jeho současnými názory se plně ztotožňuji. Kdybych to uměl napsat lépe, již dávno bych to udělal. Je potřeba si takového člověka vážit. Jsem rád, že mezi Čechy jsou ještě chytří a inteligentní lidé.

 10. Konečne to niekto nazval pravým menom všetko ako to je.. Všetko čo ste napísal ma hlavu a pätu.. Bohužiaľ smutné naozaj na to je to ze to takto funguje a ešte dlho bude

 11. Co na to lze říci? Absolutně nic, jelikož to obsahuje veškeré možné argumenty. Všechno je pravda a je to velmi smutné, kam až může zajít demagogie,která je vydávána za jedinou pravdu. Chtělo by to opět nějakého síra Cromwella,který by zatočil s touto pakáži.

 12. Mě to tak štve, ale nemam možnosti ale vláda je má a měla reagovat ve prospěch našeho národa!!!!

 13. Tenhle pan Vondruška by možná mohl, ovšem jen v případě, že by chtěl, být naším dalším prezidentem. Uměl bych si ho představit.
  Jinak se vším, co je výše uvedeno, souhlasím.

 14. Máš pravdu ale myslím si že ne ve všem. Lide si sami zvolili takový system jaký máme. Proč? Proč nechodí k volbám? Co to jsou za volby když se jích účastní něco přes 30% voličů? Kde jsou ti lide těch ostatních 70 %? Proč nejdou k volbám? Je to jen proto aby mohli mít vždy hubu otevřenou a nadávat kde se jen dá, anebo se bojí mít jakoukoliv zodpovědnost ke své rodině , svým dětem a jejích budoucností, a říkají si: však ono to nějak dopadne! Ano dopadne, ale jak? Nemusíme jít daleko. Proč není volební právo vyvýšené nad volební povinnost? Proč neplatí že volby vyhrává občan z největším počtem hlasu, obzvlášť u komunálních kde se téměř všichni vzájemně znají? Proč je tímto systémem znemožněno volit konkretní osobu a nevyvyšovat stranu před osobou? Když sami víme že strany se mění jak počasí, i když i ono má své periody i system, ale člověk žijící v dané obci je denně sledován a prověřován svými občany. Pokud nebudeme vyžadovat změnu volebního systému, tak zapomeňme o jakékoli změně.

 15. Není koho volit! Ještě se ve světe nenarodil dobrý, poctivý pol.
  Někteří lidé jsou znechuceni od 29. 12. 1989. Došlo to geometrickou řadou k volbám, ke kterým jdou jen členové pol. str. apod. Stran, které mají z toho prospěch. Prebendy bych jim zrušil jak dřív někteří slibovali.
  Nejsme jak oni, prohlašovali. Měli pravdu.
  Jsou mnohem, mnohem horší!
  … !
  Blaze tomu, kdo žije v nevědomosti.

  https://www.mrk.cz/Data/Pics/2013/315/956424_43783.jpg

 16. Není koho volit! Ještě se ve světe nenarodil dobrý, poctivý pol.
  Někteří lidé jsou znechuceni od 29. 12. 1989. Došlo to geometrickou řadou k volbám, ke kterým jdou jen členové pol. str. apod. Stran, které mají z toho prospěch. Prebendy bych jim zrušil jak dřív někteří slibovali.
  Nejsme jako oni, prohlašovali. Měli pravdu.
  Jsou mnohem, mnohem horší!
  … !
  Blaze tomu, kdo žije v nevědomosti.

  https://www.mrk.cz/Data/Pics/2013/315/956424_43783.jpg

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.