Smutné výročí.

Vážení přátelé, ANO, 21.8.2018 si vzpomeneme na smutné výročí invaze vojsk obce Kundomín do obce Kozomín na Valašsku. Invazi předcházela zdlouhavá jednání, jedno bylo dokonce v utajené hospodě v okresním městě, ale obě strasny se ne a ne dohodnout.  UV MNV Kundomína neustále tvrdilo, že v Kozomíně propukla kontrarevoluce a že občané Kundomína, kteří se do Kozomína přiženili a nebo přivdali, jsou utiskovanou menšinou, která trpí pod nadvládou Kozomínské většiny, což ale byl jen zastírací manévr před světovou veřejností, pravým důvodem byla skutečnost, že se v Kozomíně objevily ložiska ropy. Občan Kozomína, který si chtěl na zahradě vyvrtat aztéckou studní při provádění vrtu narazil na ropu a zdá se, že Kozomín bude v produkci ropy před Araby na blízkém i dalekém východě.

V hospodě U DEBILA KUBŮ v Kundomíně sedí celé politbyro Kundomínského obecního výboru KSČ a první vesnický tajemník strany soudruh Prdelník hřímá, “na tu ropu v Kozomíně máme nezadatelné právo, ale musíme před světem tvrdit, že v Kozomíně vznikla kontrarevoluce a jsou ohroženi převevším občané Kundomína, kteří se do Kozomína přiženili a přivdali, Radě bezpečnosti OSN předložíme pádné důkazy, Mlátičko ( obrátil se první tajemník na vyhlášeného obecního rváče) sežeň si k sobě dva nebo tři recidivisty a v noci zmlátíte mladého Pičurka,  to je občan Kundomína, který se do Kozomína přiženil a pak do celého světa vyhlásíme, že Kundomínská menšina v Kozomíně je znásilňována Kozomínskou většinou a budume mít důvod pro invazi, navíc náš spící agent v Kozomíně, stará Splašková zjistila, že z místní obecní buňky KSČ vystoupilo už 19 členů a to ohrožuje stabilitu strany ve východním Valašsku, ale pozor, v lesíku Řiťůvka mají Kozomíňané opevnění, tak zvanou Flaškovu línii, a při jejím zdolávání by jsme mohli dostat pořádně přes hubu, musíme to promyslet,” pronesl projev první tajemník a celé Kundomínské politbyro jednohlasně podpořilo invazi do Kozomína. Invaze byla naplánována na  noc 21.srpna 1968 a o internacionální pomoc byly vedením KSČ v Kundomíně požádány spřátelené obecní buňky KSČ v Bystré Vodě, v Pičíně a ve Zlámané Lhotě, když jejím představitelům, byl přislíben podíl zisku na těžbě ropy. Všichni čtyři vedoucí tajemníci těchto obecních organizaci se sešli na tajném zasedání v Čierné nad Tisou, kde podepsali dokument, že Kundomínská menšina je ohrožena na svých životech nadvládou Kozomínské většiny, že místní členové sekty Jehovovy, jsou nebezpeční teroristé a že v Kozomíně byly ve stodole místního Kulaka Vincka Oráče nalezeny chemické bojové látky a že tudíž obsazení Kozomína vojenskými záložáky z jmenovaných obcí je plně oprávněné a že s tímto zdůvodněním souhlasí i Rada bezpečnosti OSN a dokonce i NATO. A tak se ke katastrálním hranicím obce Kozomín, začaly stahovat ozbrojené síly vojsk Bystrovodské smlouvy, které se skládaly z jedné divize myslivců mysliveckých sdružení Slepý Ostříž, členů sboru dobrovolných hasičů ze zmíněných obcí, a 99 záložáků se zkušenostmi z okresních vojenských misí. Dále byly čtyři hasičské auta přebudovány na samohybné děla, k dispozici bylo 29 motorových rogal k letecké podpoře a dokonce jeden zrenovovaný tank T-38.  Večer 28.srpna pak poručík v záloze Pidižvík, který byl určen jako velitel ozbrojených sil vydal rozkaz k invazi do Kozomína. Povel k útoku byl vyhlášen vystřelením červenou světlicí a do Kozomína se začaly valit první invazní jednotky, sice členové Kozomínského mysliveckého sdružení KULHAVÝ JELEN okamžitě s brokovnicemi a kulovnicemi zaujali kruhovou obranu s cílem odrazit nepřítele, ale předseda MNV v Kozomíně vydal rokaz ke složení zbraní, jelikož by mohlo dojít ke krveprolití a místní hospodářská zvířata by byla ve smrtelném nebezpečí. Mezitím Kozomínští turisté a skauti začali zatírat turistické značky a otáčet je nesprávným směrem a tak se stalo, že se 99 invzaních myslivců zcela nečekaně ocitlo na Šumavě a jeden sbor invazních hasičů skončil v sližní jámě místního JZD. Když už se zdálo, že invaze skončí patem, začaly Kozomínem projíždět tanky Rudé armády, nad lesíkem Řiťůvka bylo slyšet hučení letadel AN-99 a Kozomínem se prohnal pluk neznámých vojáků.

“Kurva co se to dějě,” řval z velitelského mysliveckého posedu na kraji lesíka Řiťůvka velitel invazních vojsk, poručík v záloze Pidžvík. “Československo přepadly vojska Varšavské smlouvy, už mají obsazenou i Prahu, musíme se stáhnout, protože by nás mohli ti čuráci postřílet jako kontrarevolucionáře,”  řval do vysílačky zástupce vrchního velitele, desátník v záloze Kadinožka. A tak skončila díky internacionální pomoci vojsk Varšavské smlouvy anexe Kozomína nenažranými komunisty z Kundomína a přilehlých obcí a až po hadrovém puči v r.1989, kdy první tajemník obecní buňky KSČ v Kundomíně soudruh Prdelník zahodil stranickou knížku do kamen a vstoupil do ODS a ihned zprivatizoval Oráčovu zahradu, ke svému vzteku zjistil, že žádné ložiska ropy v Kozomíně neexistují, ale ten hjazl Oráč si pro všechny případy zakopal na zahradě do země pět 200 litrových sudů s naftou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.