Smutné výročí.

Vážení přátelé, ANO, 21.8.2018 si vzpomeneme na smutné výročí invaze vojsk obce Kundomín do obce Kozomín na Valašsku. Invazi předcházela zdlouhavá jednání, jedno bylo dokonce v utajené hospodě v okresním městě, ale obě strasny se ne a ne dohodnout.  UV MNV Kundomína neustále tvrdilo, že v Kozomíně propukla kontrarevoluce a že občané Kundomína, kteří se do Kozomína přiženili a nebo přivdali, jsou utiskovanou menšinou, která trpí pod nadvládou Kozomínské většiny, což ale byl jen zastírací manévr před světovou veřejností, pravým důvodem byla skutečnost, že se v Kozomíně objevily ložiska ropy. Občan Kozomína, který si chtěl na zahradě vyvrtat aztéckou studní při provádění vrtu narazil na ropu a zdá se, že Kozomín bude v produkci ropy před Araby na blízkém i dalekém východě.

V hospodě U DEBILA KUBŮ v Kundomíně sedí celé politbyro Kundomínského obecního výboru KSČ a první vesnický tajemník strany soudruh Prdelník hřímá, “na tu ropu v Kozomíně máme nezadatelné právo, ale musíme před světem tvrdit, že v Kozomíně vznikla kontrarevoluce a jsou ohroženi převevším občané Kundomína, kteří se do Kozomína přiženili a přivdali, Radě bezpečnosti OSN předložíme pádné důkazy, Mlátičko ( obrátil se první tajemník na vyhlášeného obecního rváče) sežeň si k sobě dva nebo tři recidivisty a v noci zmlátíte mladého Pičurka,  to je občan Kundomína, který se do Kozomína přiženil a pak do celého světa vyhlásíme, že Kundomínská menšina v Kozomíně je znásilňována Kozomínskou většinou a budume mít důvod pro invazi, navíc náš spící agent v Kozomíně, stará Splašková zjistila, že z místní obecní buňky KSČ vystoupilo už 19 členů a to ohrožuje stabilitu strany ve východním Valašsku, ale pozor, v lesíku Řiťůvka mají Kozomíňané opevnění, tak zvanou Flaškovu línii, a při jejím zdolávání by jsme mohli dostat pořádně přes hubu, musíme to promyslet,” pronesl projev první tajemník a celé Kundomínské politbyro jednohlasně podpořilo invazi do Kozomína. Invaze byla naplánována na  noc 21.srpna 1968 a o internacionální pomoc byly vedením KSČ v Kundomíně požádány spřátelené obecní buňky KSČ v Bystré Vodě, v Pičíně a ve Zlámané Lhotě, když jejím představitelům, byl přislíben podíl zisku na těžbě ropy. Všichni čtyři vedoucí tajemníci těchto obecních organizaci se sešli na tajném zasedání v Čierné nad Tisou, kde podepsali dokument, že Kundomínská menšina je ohrožena na svých životech nadvládou Kozomínské většiny, že místní členové sekty Jehovovy, jsou nebezpeční teroristé a že v Kozomíně byly ve stodole místního Kulaka Vincka Oráče nalezeny chemické bojové látky a že tudíž obsazení Kozomína vojenskými záložáky z jmenovaných obcí je plně oprávněné a že s tímto zdůvodněním souhlasí i Rada bezpečnosti OSN a dokonce i NATO. A tak se ke katastrálním hranicím obce Kozomín, začaly stahovat ozbrojené síly vojsk Bystrovodské smlouvy, které se skládaly z jedné divize myslivců mysliveckých sdružení Slepý Ostříž, členů sboru dobrovolných hasičů ze zmíněných obcí, a 99 záložáků se zkušenostmi z okresních vojenských misí. Dále byly čtyři hasičské auta přebudovány na samohybné děla, k dispozici bylo 29 motorových rogal k letecké podpoře a dokonce jeden zrenovovaný tank T-38.  Večer 28.srpna pak poručík v záloze Pidižvík, který byl určen jako velitel ozbrojených sil vydal rozkaz k invazi do Kozomína. Povel k útoku byl vyhlášen vystřelením červenou světlicí a do Kozomína se začaly valit první invazní jednotky, sice členové Kozomínského mysliveckého sdružení KULHAVÝ JELEN okamžitě s brokovnicemi a kulovnicemi zaujali kruhovou obranu s cílem odrazit nepřítele, ale předseda MNV v Kozomíně vydal rokaz ke složení zbraní, jelikož by mohlo dojít ke krveprolití a místní hospodářská zvířata by byla ve smrtelném nebezpečí. Mezitím Kozomínští turisté a skauti začali zatírat turistické značky a otáčet je nesprávným směrem a tak se stalo, že se 99 invzaních myslivců zcela nečekaně ocitlo na Šumavě a jeden sbor invazních hasičů skončil v sližní jámě místního JZD. Když už se zdálo, že invaze skončí patem, začaly Kozomínem projíždět tanky Rudé armády, nad lesíkem Řiťůvka bylo slyšet hučení letadel AN-99 a Kozomínem se prohnal pluk neznámých vojáků.

“Kurva co se to dějě,” řval z velitelského mysliveckého posedu na kraji lesíka Řiťůvka velitel invazních vojsk, poručík v záloze Pidžvík. “Československo přepadly vojska Varšavské smlouvy, už mají obsazenou i Prahu, musíme se stáhnout, protože by nás mohli ti čuráci postřílet jako kontrarevolucionáře,”  řval do vysílačky zástupce vrchního velitele, desátník v záloze Kadinožka. A tak skončila díky internacionální pomoci vojsk Varšavské smlouvy anexe Kozomína nenažranými komunisty z Kundomína a přilehlých obcí a až po hadrovém puči v r.1989, kdy první tajemník obecní buňky KSČ v Kundomíně soudruh Prdelník zahodil stranickou knížku do kamen a vstoupil do ODS a ihned zprivatizoval Oráčovu zahradu, ke svému vzteku zjistil, že žádné ložiska ropy v Kozomíně neexistují, ale ten hjazl Oráč si pro všechny případy zakopal na zahradě do země pět 200 litrových sudů s naftou.

Neuvěřitelné zážitky žáka VI.B

To že stav našeho školství je tristní a s debilitou zvanou inkluze se dostal do pořádných sraček, tak o tom asi nemusím nikoho přesvědčovat a tak nezbývá, než si z toho dělat srandu , protože brečet nad rozlitým mlékem je zbytečné a stresující, ministryně je možná tak dobrá akorát do postele, ale to je tak všechno a předchozí ministři jenom dokreslují idioty, kteří nadělali víc škody než užitku. Nezlehčuji práci obyčejných kantorů, ti musí mít svatou trpělivost s rozjívenými svišti, především zbohatlických rodičů, kteří jsou přesvědčeni, že za  peníze koupí tituly svým feťákům a běda kdyby některý kantor ztratil nervy a dal nějakému takovému sígrovi přes hubu, tak v ten moment doučil, i kdyby to byl nástupce Jana Ámose Komenského.

 Musím s potěšením konstatovat, že současný režim a společenské taškařice v Česku mi nabízejí nespočet témat k napsání satirických článů a k parodování salta mortále spousty lidských zmetků za 27 let budování světlých kapitalistických zítřků. Navíc když tento režim je bez přívlastku, on není ani kapitalitický, ani komunistický, ani fašistický, každopádně má především prvky feudálně -otrokářského řádu, šmrncnuté právě komunismem, fašismem a kapitalismem, čili je to takový guláš všech možných i nemožných sraček. A právě v tomto sajrajtu se některé bezcharakterní vlastnosti u mnoha lidí mohly otevřít veřejně naplno, protože jediným smyslem celé společnosti se staly peníze a lidé za tímto přeludem směřují všemi možnými prostředky, které už jsou za hranou obyčejného lidství a objevují se prvky lidského hyenismu. Hyeny jsou známé tím, že nejen že kradou úlovky jiným predátorům, ale když samy uloví nějakou kořist, aniž by ji usmrtily, začnou ji trhat za živa a přesně tak se projevují lidští nenažranci, toužící po mamonu. Já osobně jsem prošel kus světa, vystřídal spoustu ruzných zaměstnání u mnoha firem na různých postech a poznal jsem  tisíce lidí a to jak za minulého, tak za současného režimu a musím konstatovat, že přerod lidských charakterů po hadrovém puči v roce 1989 byl pro mě šokující a dodnes nad tím nechápavě kroutím hlavou. Jistě všichni znáte kauzy týraných žen, kdy tyrani navenek vystupují jako milí, společenští, hodní, inteligentní jedinci a doma se pak mávnutím kouzelného proutku, když nasadí pravou tvář promění v burany, násilníky a mučitele a nikdo této skutečnosti, když tato náhodou vyjde na veřejnost nevěří a přesně tak po hadráku vyšly na veřejnost najevo skutečné charaktery spousty lidských chameleonů, kteří odhodili masky  sociálně cítících lidumilů a stali se lidskými predátory se vším všudy. Pokud si myslíte, že jako první začali řádit převlečení bolševici z UV KSČ, jste na omylu, jako první začali rozebírat stát veksláci, nebyli to žádní inženýři ani profesoři, byli to obyčejní gauneři spojení pupeční sňúrou s podsvětím a ti první pochopili sílu korupce a moc peněz. Jejich prvním strategickým cílem se staly banky, zkuste se vžít do pocitu bankéřů, kteří 40 let pracovali v přetvářce a v loajalitě s režimem a jejich jedniným cílem bylo podrážet se navzájem, aby v žebříčku hirearchie poskočili o jeden stupínek výše a plat se jim zvýšil o tisíc korun a najednou se objevili veksláci v doprovodu ochranky z podsvětí, za zády s vychcanými právníky a soudními znalci s falešnými podnikatelskými projekty a s falešnými movitými zárukami, a překvapeným bankovním úředníkům zatřepali milionem v českých před nosem, kdo by odolal a tak úvěry se poskytovaly jak na seriové montážní lince a bankéři se dokonce ani nenamáhali, aby zvedli svoje prdele z polstrovaných křesel a šli se na vlastní oči přesvědčit, že nemovitost jako záruka za úvěr má skutečnou hodnotu 100 milionů a nikoliv že se jedná o dřevěný hajzl nad hnojem s fiktivní hodnotou právě těch 100 milonů, ale ve skutečnosti s nulovou hodnotou, nikdo nešel zkontrolovat, zda na parcele té a té, se buduje nějaká s.r.o. za úvěr 30 miliard a když to konečně někoho napadlo po 5 letech, a přišli na udané místo, kde už měla fabrika produkovat výrobu utahovacích opasků, tak tam pořád byla pastvina a klidně se popásajíci krávy. A tak stát přišel o první stovky miliard, sanací zbankrotovaných peněžních ústavů díky zkorumpovaným bankéřům, no a pak to všechno dorazila loupež století, kuponová privatizace a bylo vymalováno a právě v této době vypluly na světlo boží skutečné charaktery tisíců  hajzlů, kteří vydželi se 40 let přetvařovat, jako loajální socialisté.

Jmenuji se Bonifác Prdlavka a momentálně jsem žákem VI.B zvláštní školy v Dejvicích. Mám jednoho fotra, který byl před r.1989 okresním tajemníkem KSČ v Hostivaři, jednu mamu a jednoho bráchu, který po absolvování ZDŠ ve 20 letech vystudoval jednoroční managerskou přípravku pro kapitalistické blbce CEVRO a to dokonce s červeným diplomem, sice nevím proč se mu říká červený diplom, když je v modrých deskách (barvy už umím rozeznávat) se znakem nějakého modrého ptáka (pravděpodobě se jedná o vyhynulého Blbouna nejapného). Nedávno přišla do třídy soužka učitelka a radostně nám oznámila, “tak studenti, už se nebudete cítit jako blbci, protože soudruzi ve vládě schválili inkluzi ( nevím  co je inkluze, znám  pouze okluzi, která je strašná svině, když se nad Prahu přižene od Azorských ostrovů) a budete při studiu začlenění mezi normální děti. Naše škola bude spojena s gymnáziem PORG, čehož si musíte vážit, protože v tomto gymnáziu studují sice stejně blbé děti, jako jste vy, ale jejich rodiče jsou milonáři” sdělila nám soudružka třídní a my všichni jsme se začali těšit na sloučení jedněch blbců s dalšími blbci. “Je tu ale jeden malý problém, musíte prodělat rozdílovou zkoušku, kterou ale určitě zvládnete levou zadní, dostanete test, kde budou otázky a ke každé otázce budou čtyři odpovědi pod písmeny A-D, ale jenom jedna bude správná, tento test vyplníte a tím pádem budete způsobilí dále studovat mezi normálními dětmi, samozřejmě se to týká i cikánských dětí. Navíc vám bude umožněno si test vzít domů a doma ho zpracovat za pomocí rodinných příslušníků,” vysvětlila nám soužka učitelka menší zádrhel, ale mě to neuklidnilo, protože fotr i brácha jsou podle mamy totální hňupi, a mama neustále naříká, jak byla blbá a nevzala si Ignáce Houžvičku, krajského tajemníka KSČ, který nebyl tak blbý jako fotr. Navíc když brácha provedl nějakou lumpránu, tak mama na fotra křičela, že brácha je ještě blbější než si myslela, a že nikdy nezapomene fotrovi, když bráchu dělali, že fotra upozorňovala, ať si dá pozor a vystříká ho do umyvadla a nebo utře do záclony. Tím jsem pochopil, že bráchovi, když byl malý hrozilo smrtelné nebezpečí a že je velké štěstí, že to přežil. Pak nám soužka rozdala testy a jelikož už umím skoro číst, přečetl jsem si celý test a zježily se mi vlasy hrůzou na hlavě, protože jsem pochyboval, že mi fotr s bráchou pomůžou.
V testu byly tyto otázky:

1,Miloš Zeman je:      A, president české republiky
                                   B, předseda MNV na Vysočině
                                   C,velvyslanec Česka v Sýrii
                                   D,Vatikánský biskup
2,Miroslav Kalousek je:  

                                   A, notorický opilec
                                   B, nejlepší ministr financí v Evropě
                                   C, nejzkorumpovanější politik v Česku
                                   D, honorární konzul Tibetu v Česku
3,Parlament České republiky je:

                                    A, zákonodárny sbor tvořící zákony
                                    B, zločinci, odsouzení na podmínku 
                                    C, budoucí vedoucí skautských táborů
                                    D, kmotři mafie
4,Ústava České republiky je:

                                     A, americká hymna
                                     B, kuchařská kniha vydaná Pohlreichem
                                     C, historický pitaval o zločinech komunismu
                                     D, příručka EU o přijímání muslimských uprchlíků
5,Muslimové jsou národ vyznávajíci:

                                      A, Islám
                                      B, Hinduismus
                                      C, Budhismus
                                       D, křesťanství
6, Mohamed a Alláh jsou:  

                                       A, slovanští věrozvěstové
                                       B, sérioví vrazi
                                       C, homosexuálové
                                       D, Alkoholoví dealeři
7,Parlamentní demokracie je:

                                       A, totalitní režim
                                       B, stanné právo
                                       C, nezávislý soudní systém
                                       D, zákaz nočního vycházení
8, Americký prezident Obama je:

                                       A, černoch
                                       B, běloch
                                       C, rákosník
                                       D, Indián
9, Korán je:                  

                                      A, Mein Kampf přeložený do arabštiny
                                      B, Arabská verze Rudé záře nad Kladnem
                                      C, Arabská verze smlouvy s občany z dílny ODS, přeložená do                                                     češtiny a převzatá ODS do volební kampaně  
                                      D,technologický postup kamenování žen
       
Moji kamarádi, Hliník, Kyslík, Vodík a Lakatoš se po přečtení testu chytali za hlavu a už se smiřovali s tím, že nadále budou chodit do školy pro blbce a nikdy se nezkamarádi se svišti milionářů  a dokonce pry PORG studuje i jeden svišť jakého miliardáře, pouze Nikolas Topolánek mávl nad testem rukou a ušklíbl se, že s takovou hloupostí si jeho fotr poradí levou zadní a při tom si ještě bude honit ptáka neviditelnou rukou trhu, protože byl dokonce generálním tajemníkem ODS.
Když jsem přišel domů, tak fotr celé rodině oznámil, že můj brácha s největší pravděpodobností nahradí v parlamentu nějakého Bendu, a tím pádem tam bude konečně menší hňup, než je Benda, čímž mně zodpověděl bod 3, že parlament je zákonodárný sbor, ačkoliv s Hliníkem a Kyslíkem, jsme sázeli na bod B.
Když jsem fotrovi a bráchovi ukázal test, tak oba mávli rukou, že taková prkotina nestojí ani za řeč a že to do rána zmákneme a fotr se začal naparovat že když studoval VUML tak MDH (mezinárodní dělnické hnutí) měl vždy za výbornou a brácha zase kontroval, že se s tím může jít vycpat, protože on při studiu na CEVRU měl z MKH (mezinárodní kapitalistické hnutí) výbornou s hvězdičkou. Já jsem se je snažil uklidnit, že je mi šumafuk, jestli VUML nebo CEVRO jsou světově uznávané vysokoškolské ústavy, hlavně aby mi správně pomohli vyhodnotit test, protože jinak zůstanu do smrti blbcem.
Už otázka č.1 se ukázala nad síly fotra i bráchy a fotr tvrdil, že Zeman je předseda MNV  na Vysočině a brácha zase tvrdil, že Zeman je velvyslancem Česka v Sýrii, nakonec mama zavolala bývalému krajskému tajemníkovi KSČ, který je v současné době předsedou sdružení kavárenských povalečů v Praze a ten ji ujistil, že Zeman je president Česka, a že to ví naprosto přesně, protože momentálně s UV TOP09 organizuje protestní demonstraci proti Zemanovi na Ruzyňském letišti a že se poprve do demonstrace zapojí i děti z Mateřských školek z celé Prahy i s rodiči, kteří budou před kameramany držet červené hadry s předespanými hesly, jako Miloše do koše a Miloš mi prdel, které jim tam napíši rodiče a údajně primář Cimický přislíbil, že povolí skupinovu vycházku na demonstraci chovancům z Bohnic.
U bodu 2 si nebyla jistá ani mama, protože všechny čtyři odpovědi by mohly být správné a nevěděl to ani bývalý krajský tajemník KSČ, pouze domovnice tvrdila, že Kalousek je notorický opilec a zmrd a nejzkorumpovanější svině v Česku. Fotr ovšem stále váhal a říkal, že domovnice je zaujatá proti budování světlých kapitalistických zítřků a je ovlivněna přechodem a tím, že si už 10 roku nešvihla, tak že nám musí poradit někdo věrohodnější, až mama zatelofonovala do Perlové ulice kamarádkám a ty ji potvrdily, že Kalousek je nejlepší ministr financí, protože když využíval jejich profesionálních služeb, tak je platil ze státního eráru a vždycky po aktu prohlašoval, že manko srovná a peníze vytříská z důchodců. Při řešení bodu 7 si fotr a brácha málem dali přes hubu, protože se do krve začali hádat, co je parlamentní demokracie, fotr řval, že je to jednoznačně totalitní režim, protože mu uliční organizace ODS odmítla podepsat přihlášku do velké strany s odůvodněním, že po hadráku se do ODS nasralo tolik blbců a gaunerů, že nakonec museli vyhlásit casting a že přednost v přijetí měli ti, co měli bolševické funkce od kraje výše a na okresy se to nevztahovalo a proto se musel spokojit s republikány a těm byla soudně zakázána činnost a brácha zase řval, že parlamentní demokracie ja zákaz nočního vycházení, protože vždycky když se potácí v noci ožralý po Dejvicích, tak ho vždycky sbalí příslušníci VB a spoutaného ho odvezou k Apolináři. Mama se vyjádřila, že parlamantní demokracie jí je u prdele a že kurvy budou u koryta za každého režimu. Tento bod jsem nechal prozatím otevřený a uvidím, co zjistili Nikolas Topolánek a co zjistili Kyslík, Hliník a Lakatoš.
Co se týká Mohameda s Alláhem, tak fotr tvrdil, že je viděl v Ambassadoru v převlečení za Biskupy jak prodávají odpustky Japonským turistům, a brácha zase tvrdil, že se jednoznačně jedná o jednobuněčná dvojčata ve službách MOSSADU.
No nakonec jsme všichni dodělali test ve škole na druhý den podle Nikolase Topolánka, protože fotři Kyslíka, Hliníka a Lakatoše, byli stejní hňupi jako můj fotr a kamarády poslali do řiti, že nemají čas a připravují se na demonstraci proti Miloši Zemanovi.
No každopádně testy dopadly dobře a od příštího školního roku budeme sloučeně studovat na PORGU společně s mladými svišti Topolánkem, Kellnerem, Bakalou, Gazdíkem, Stanjurou, Langšádlovou a Černochovou. Ti co test neudělali, budou odeslání na studijní stáže do zahraničí a to na Harvard, Sorbonnu či Cambridge a studium jim bude hrazeno stipendiem jako sociální dávky pro chudé. Já jsem neuspěl u bodu 6, kde jsem zakroužkoval písmeno B, že Mohammed a Alláh jsou sérioví vrazi a Hliník pak ztroskotal na bodu 8 když zakroužkoval písmeno C a marně se snažil přesvědčit komisi, že když se pozorně zdívají na portrét Obamy, tak lehce zjistí jak má výrazně šikmé oči a jelikož se na jeho portrét díval v noci, tak nebylo vůbec vidět, že je černoch. 
A tak se s Hliníkem těšíme, že od září se přestěhujeme do USA na Harvard a že se už do Česka ani do Humpolce nevrátíme.


A nyní reklama


Ne, ne já už ho vidím.Bude se jednat o útočné ponorky pro obranu českých rybníků, které budou desetkrát předraženy a budou mít malou vadu, poteče dovnitř voda.


 A nyní vám společně se soudružkou zazpíváme hit o Tibetské vlajce u příležitosti státní návštěvy čínského presidenta

Trička, které obdržíme pro studium na zahraničních stážích

Komedianti, režiséři a národní umělci.

Proti komediantům, kteří se věnuji tomu, čemu mají a to hraním a bavením lidí nic nemám, ale jsem alergický na komedianty, kteří se serou do všeho, po čem jim je hovno a hlavně do politiky. Všichni ti Kocábové, Černí, Bílí, Topferové, Stropničtí,Kollerové, Dusilové a další komediantští idioti ať už s těmi svojími slintajícími sračkami jdou do prdele, protože když je vidím někde na obrazovce, tak okamžitě zvracím. Chápu, že jako slouhové vládnoucí moči dobře slouží jako hlásné trouby, jelikož jsou známější než třeba starý Flaška z Kozojed, i když ten má třikrát tolik inteligence a přitom byl pouhým ošetřovatelem vepřů, než tito absolventi údajně vysoké školy, kteří si myslí, že sežrali všechnu moudrost světa, ale ti tak nanejvýše žerou ideologické pomyje převlečených bolševiků, nic víc. V žádném oboru lidské činnosti v Česku jsem nepoznal servilnější a pokrytečtější lidskou chásku, než jsou komedianti, možná by jim mohly konkurovat akorát Žižkovské ženy, které v kalhotkách při 0 stupních Celsia v prvomájovém průvodu za komunistů na Letné vykřikovaly, více píce republice, to je naše agitace. Po hadráku v r.1989 neustále v bulvárech čteme , jak se všichni komedianti bijí v prsa, že ONI a všichni jejich příbuzní byli ve třetím odboji, kde škodili socialismu i bez lidské tváře jak mohli, podpalovali stohy sena nově tvořeným JZD, přenášeli do velkokapacitních vepřínů virus červenky, jak se nemohli dostat na studia a jak STB šikanovalo jejich rodiče, prostě každý komediant byl odbojářem, přičemž paradoxně téměř všichni byli aktivními spolupracovníky STB a práskali vzájemně na sebe i to, co o sobě nevěděli a teď jsou z nich zase Sluníčkáři, kavárenští povaleči, hate free a Havloidi, nesmiřitelní odpůrci Ruska a Putina a když jejich idol Khárl von Banhof z Orlíka nebyl zvolen presidentem, tak manifestačně vyhrožovali, že odejdou do Boubínského pralesa a tam spáchají hromadnou sedbevraždu vypitím pančovaného chlastu a neustále nasírají obyvatelstvo Česka svými slintajicími sračkami o významu USA na světový mír.

Když jsem byl malý piskoř na počátku 50tých let minulého století,přijeli k nám do Kozojed komedianti, nevím, jestli to byli už tenkrát zasloužilí umělci, ale jeden fakt jim slouží ke cti, že nás, malé a blbé děcka neoblbovali politikou. Dnešní komedianti jsou schopni vecpat zločiny komunismu i do Prodané nevěsty a divím, se, že ještě nenatočili třeba pyčovinu 30 případu taxikáře Kubici. Představení se uskutečnilo v sále hospody U kance Ferdy a dospělých bylo na představení dokonce víc, jak děcek i když zrovna probíhaly žně. Tak jsem urval místo v první řadě a spolu s ostatníma piskořama jsme s vyvalenýma očima čekali co se bude dít, protože komedianti před programem slibovali možné i nemožné, spíš to nemožné, třeba strkání meče do krku a do řiti,hašení ohňa uzavřením huby a tak když začal program, ani jsme nedutali. No a jedním z bodů programu byla hypnóza a co čert nechtěl, hypnotizér si jako cvičný cíl vybral právě mě. Tak jsem celý rozklepaný vylezl na jeviště, na kterém o sobotách vyhrávala při tanečních zábavách místní kutálka, chlap jak hora mě vtlačil do židle, otočil mě i se židlí zády k diváctvu, které ani nedýchalo a začal mně šermovat rozevřenýma prstiskama do V ( teď si uvědomuju, odkud ten blbý zvyk roztahovat prsty do V)  kolem ksichtu a cosi u teho syčál a prskál, že jsem byl celý od slin, pry usni figurante a spi až do probuzení. Ale chlap měl smůlu, my děcka jsem měli zrovna prázdniny, tak jsem byl dorůžova vypaný, chlap se kýval jak Topol ve vichřici, prstama mě neustále útočil na moje oči, až jsem mě obavu, že mě je vypíchne a já jsem mu bezelstně poradil, ať toho nechá, že mě neuspí, ani kdyby mě praštil palicí po hlavě a tak když s tyma rozevřenýma prstiskama tancoval kolem mě, tak jsem se za ním točil  na židli jak holub na bání, obecenstvo už se začalo docela dobře bavit a ozval se i potlesk, který ale zřejmě patřil mně a trvalo dobrou půlhodinu, než zasloužilý umělec pochopil,  že tudy cesta k mému uspání nevede..

Tentokrát chlap svoji plešatou lebeňu mi strčil až do huby a zasyčál,”kurva smrade zavři oči a dělej že spíš,”  no a jelikož jsem byl slušně vychovaný, že mám poslouchat starší, tak jsem pevně zavřel oči, chlap se mnou vítězně smýkl i se židlí a otočil mě k divákům a zavřeštěl, “vidíte, figurant spí jak zabitý a já si s ním teď můžu dělat co chci” a já abych potvrdil jeho umění, jsem dokonce začal chrápat. Jenže při tom chrápání se mi v levé nosní dírce jak na potvoru utvořil sopel a jelikož tehdy takové kraviny jako kapesník nikdo z nás nepoužíval, stačil nám lopuchový list, tak jsem udělal, čemu jsem by navyklý, i se zavřenýma očima jsem si palcem ucpal pravou nosní dírku, otočil jsem hlavu do boku a pořádně jsem zatlačil, bohužel jsem měl zavřené oči a dělal jsem že spím, tak jsem neviděl, jak sopel o velikosti kopacího míče přistál zasloužilému umělci na gatích pravé nohy přímo nad kolenem.

Patrně chtěl se mnou provést nějakou sviňárnu, asi abych pomalu stoupal ke stropu, či co, ale já jsem ho svým extempore zaskočil tak, že se mnou zasloužilý umělec smýkl opačným směrem a zavrčál mně do ucha, “okamžitě vypadni smrade a utíkej říct rodičům, že mě zaplatí gatě.”

Ovšem tím mě nikterak nezastrašil, protože kdyby přišel k nám dom, tak by ho tata vykopl přímo na Měsíc a byl by návštěvníkem Měsíce daleko dříve před americkýma soudruhama, kteří u toho řičeli něco o malém skoku, ale přitom o velkém, čili každý si mohl představit skok různě dlouhý a experti se dodnes přou, zda mají Armstrongův skok zapsat do tabulek, jako světový rekord ve skoku do dálky.

Tak jsem z podia seskočil jak veverka a sedl jsem si důležitě na svoje místo a ostatní děcka okamžitě přestaly sledovat program, při kterém had o velikosti užovky, údajně nějaká anakonda ,právě škrtila milenku zasloužilého umělce a začaly se mě vyptávat, “ty jsi fakt spal a zdálo se ti něco?” “a dýchal jsi při tom spaní?” a mi okamžitě bleskl hlavou nápad, že vlastně tu hypnózu můžu využít a nikdo mi nedokáže, že lžu, jak když tiskne.

“No jejda, to by jste čuměli piskoři, zdálo se mi, že jsem byl v nějaké rajské zahradě, už nevím přesně jestli to byl družstevní sad a tam mrdal pod švestkou Kubů Holubce a nahá, budoucí kurva Borovičková  mlátila Kubů kyjem na mamuty po té jeho debilní hlavě a řvala, že ona má před Holubcem přednost. No a cigánka Janyuková žrala jablka poznání a při tom přikusovala hadí hlavu jak jednohubky.”

“Já jsem ještě nikdy nikoho nemrdál!” začal pištět Kubů, jelikož teprve ve třiceti letech začal mutovat a teprve když mu jeho stará začala sypat Kašubovy děcka, tak pochopil význam mrdání a tehdy  nevěděl o co jde, a hned se ozval nasraný hlas starého Veverky, “do prdele, přestaň mně tady pištět do ucha jak komár, tebe ty smrade měli hned po narození utopit jak kočku, protože z tebe bude pořádná svině,” a ani netušil, jak pravdivá budou jeho prorocká slova.

“Ty vole, to jsem nevěděl že Kubů je buzerant, že je udavač, tak to víme všichni,” valili oči ostatní děcka.

No a jak Kubů dospěl, tak za zdravotním střediskem v Bystré Vodě, vedle kterého bydlí ve své pastoušce si instaloval na zeď ceduli ” tady mrdám jenom já, jen jinochy do 20 let!” no a děcka mu našoustal bezdomovec Kašuba.

Mně samozřejmě šrotovalo v hlavě, kterému dalšímu hajzlovi se pomstím, když jsem zaregistroval, že za náma v druhé řadě sedí kulak Mikulášek, ale už bez krav a bez chléva, protože mu to všechno komunisti zabavili, dokonce i hnůj a ten starý hajzl dělal hlídače v družstevním sadu a honil nás s čaganem, když jsme tam chodili krást třešně, tak jsem začal nahlas vykládat, že to bylo slyšet až ve výčepu  “a představte si, že jsem tam viděl ještě starou Mikuláškovou, jak ji tam mrdá okresní tajemník strany Doleček a stará Mikulášková u toho sténala a vykřikovala, soudruhu tajemníku, vy jste tak mocný!”, pak byla slyšet ohromná rána, jak Mikulášek odkopnul židli a vystřelil ze sálu jak Vostok a baby na návsi se potom divily, že neviděly starou Mikuláškovou u řezníka Jelítka už 14 dní, když tam předtím byla minimálně třikrát denně.

Samozřejmě jsem potom lhal až do puberty, co všechno jsem viděl v hypnóze, všichni mi to žrali, dokonce jsem se trefil, že z Borovičkové, když dopěla, se opravdu stala kurva, Kubů, i když už má dospělé Kašubovy děcka, tak je pořád buzerantem a udavačem, cigánka Janyuková se díky sciálním dávkám a žraním jablek prožrala až na 180 kg netto, akorát dcera staré Mikuláškové vystudovala práva v Plzni za jeden rok.

Pokud by vám toto vyprávění přišlo podobné dnešním politikům a národním umělcům, typu Hřebejka, Brichty a dalších komediantů, tak vězte, že tentokrát to není podobnost čistě náhodná, ale hlavně politici za posledních 23 let hypnotizují voliče ještě debilněji, jak onen zasloužilý umělec v naší hospodě, jenomže nemají možnost voličům zasyčet do uší, “kurva volte pravici a dělejte, že volíte komunisty!”

Ale jejich poskakování v televizních kanálech a stokách před kamerami s roztaženýma pazourama, kterými demonstrují svoji nenažranost, daleko předčí srandovní křepčení zasloužilého umělce v naší hospodě.

Další zajímavý poznatek jsem zaregistroval, již od onoho mého vymýšlení po hypnoze, že kdo se hajzlem narodí, tak hajzlem zůstane až do smrti, sebranka v Bystré Vodě, jako Kubů, Borovičková, Janyuková, Holubec, Mikulášková jsou toho zářným příkladem. No a pokud vezmeme Klause,Dybu, Rumla, Kalouska, Langra,Kočárníka, Topolánka, Kubiceho, tak to byli hajzli, když ještě srali do plínek.


Kam jsme se dopracovali mlčením …             Na české dno…   

To bylo i za komunistů, že člověk, když už byl v nějaké funkci, tak si musel hlídat, aby se na pracovišti nezapletl s nějakou spolupracovnicí. Jinak to schytal při první příležitosti.

Dnes ministerský předseda odejde od ženy a čtyř dětí, zaplete se se svou sekretářkou, dá jí prostor, aby řídila téměř celý stát – a jeho poslanci a spolustraníci mu ještě tleskají.

Druhá vážná otázka je:

Jak si tito lidé v politice dávají funkce, podplácejí se trafikami se stotisícovými platy a premiér to ještě hájí a posuzuje, jako normální postup?

Co si máme myslet o projevech M. Kalouska, politického příživníka Marka Bendy, P. Nečase, kteří jsou tento průšvih ochotni kvalifikovat za banální a zapomínají na presumpci viny politika?

Potom v práci, když lidé vidí na nejvyšších místech tuto spodinu, mohou podobné praktiky přenášet do svého okolí. Když mohou oni….

Česko je na morálním dně. Masaryk se musí stydět a v hrobě otáčet.

Kdyby viděl ty poctivé ksichty, když mu dávají věnce na hrob, co by asi učinil…..

A co uděláme my všichni? Mávneme rukou?

Mávneme potom pouze nad sebou.

Všichni ji vlastně mohou poděkovat, že položila tuto lupičskou vládu, Kalousek, Nečas, Kuba, Bendl, kretén Benda, knihovnice namyšlená Němcová je jako Kabrhelová vždy má fiží u krku nebo mašli, šátek, Hanáková superodborník družinářka. Takže  všichni děkujme holce, co vařila kafe v Sokolově, kam to dotáhla a zbavila tuto zemi lotrů podvodníků a zlodějů, žel je jich víc a andělé nepřijdou. V které zemi se to podařilo konkubíně premiéra pana čistého, nejdříve svazáka, pak katolíka se 4 dětmi.  

Takže Jano Nagyová, díky ! 

Ty ses povedla !  Neznám zemi, kde by taková NULA  položila vládu !


A do posranců jak když střelí.

Jak si žerou parlamentní prasata aneb informace na poblití

Obyčejný člověk pracuje obvykle 8 hodin, záměrně říkám obvykle, protože zas až obvyklé to není, jelikož převlečení bolševíci co by majitelé s.r.o. nutí demokraticky lidi makat i 12-16 hodin bez proplacených přečasů, ačkoliv zákoník práce říká jednoznačně, pracující může pracovat 12 hodin denně a mezi směnami musí mít 12 hodin volno na odpočinek, myslíte, že to nějaký mamonář vlastnící s.r.o. dodržuje, těch je jak šafránu a se zákoníkem si vytírají prdel . Po 4,5 hodinové šichtě má ze zákona nárok na přestávku. S přesným dodržením 30 minut musí rychle najít restauraci nebo hospodu s dobrým menu, aby se rychle nasytil a ihned se vrátil zpět na pracoviště. U poslanců je to jiné. Ti si mohou jít na svačinku, na oběd, nebo na večeři kdykoliv uprostřed jednání nebo po vyhlášení přestávky určené k obědu a spícímu Švancenberkovi donese žrádlo na stříbrném podnose sluha. Poslanecká kantýna praská ve švech. Žádný zaplivaný bufet, jídlo na “stojáka“ nebo pach rozteklého levného oleje. Jídlo se podává v míšeňském porcelánu, skleničky z dnes již uzavřených skláren cinkají a příbory se třpytí novotou. Prostředí útulné jako v luxusní restauraci s pěti hvězdičkami. Poslanecká kantýna je otevřená každý všední den od 7.30 do 19.00, v pátek jen do 16.15 nebo při mimořádných zasedáních do pozdních hodin. A jak vypadá jídelní lístek?

 

Název pokrmu, pití

cena

běžná cena

hovězí vývar,těstoviny, zelenina

3.-

30.-

150 g – vídeňský guláš, knedlík

63.-

145.-

150 g – srbský vepřový kotlet, rýže

63.-

185.-

omeleta se sýrem, brambory

34.-

115.-

150 g – vepř. steak, šunka, sýr…

34.-

185.-

150 g – vepř. panenka, šunka, sýr…

78.-

205.-

150 g – vepř. panenka “Pireus“

79.-

210.-

150 g – kuřecí steak “Hawai“, sýr…

71.-

160.-

150 g – kuřecí soté “Palermo“, šunka…

73.-

195.-

150 g – kuřecí řízek smažený

54.-

160.-

150 g – krůtí steak zapeč. s chřestem

67.-

215.-

150 g – krůtí steak s česnek. máslem

53.-

165.-

430 g – salát. talíř se šunkou a sýrem

35.-

120.-

tatarská omáčka

4.-

20.-

ďábelská omáčka

4.-

25.-

brambory opékané

6.-

35.-

hranolky

11.-

35.-

brambory zlaté

12.-

40.-

bramborové roští

8.-

35.-

rýže dušená

4.-

30.-

káva “Presso“

6.-

25.-

káva “Turek“

6.-

25.-

čaj černý

3.-

15.-

2 dcl – kofola

7.-

25.-

pivo “Gambrinus“

7.-

30.-

Tento lístek platí na jeden den, druhý den je drobně obměněn.

Pro zajímavost: v červenci 2006 vážilo 200 poslanců 15 830 kg, v červnu 2010 ti samí poslanci vážili 18 130 kg. To znamená, že poslanci za 4 roky v poslanecké sněmovně přibrali 2 290 kg, jeden průměrný poslanec za 4 roky přibral 11,45 kg. Jedná se již vyloženě o jateční váhu a proto se naše strana ZKKAJKČ zasadí o odvoz vypasených parlamentních prasat na jatka a jejich maso by nahradilo český trh zahlcený vepřovým z dovozu a prodávalo by se jako panenská svíčková či klokaní maso. Jinak výše uvedené ceny a to dokonce ještě poloviční jsem zažil za komunistů v každém bufetu na každém náměstí v ČSSR kdy guláš s devíti stál 8 korun.

 K jejich nadváze a obezitě také přispěla jejich poslanecká kantýna. Pokud představitelé státu zrovna nepobývají v poslanecké sněmovně, mohou využít další z 8 sněmovních hospod.

Sněmovní hospody

1) Poslanecký klub 1 – dolní parlament

2) Poslanecký klub 2 – U Roury

3) Poslanecký klub 3 – U Rückla

4) Poslanecký klub 4 – v podzemí ve sklepě

5) Poslanecký klub 5 – pod palácem Smiřických

6) Restaurace Sněmovní 1 – i pro úředníky

7) Restaurace Sněmovní 2 – největší restaurace

8) Kavárna Demokracie – jen pro poslance a senátory

9) Kavárna u hlavního sálu (skandál Petra Kotta z ODS)

10) V okolí parlamentu a Senátu je pak nonstop otevřeno asi 10 bordelů, tak že pokud není zrovna Kalousek v záběru s notorickou tlamou, tak je určitě vyblitý a vystříkaný z bordelu a při návštěvách debila Švancenberka je v bordelu v pohotovosti celá četa zachranářů.

 

Ze státního rozpočtu je na provoz kantýny, restaurací a hospod ročně vyčleněno cca 46 milionů Kč a když se porcuje medevěd, tak první porce jde na provoz parlamentních koryt. Jedná se sice o drobky, ale v době snižování platů a rušení benefitů státním zaměstnancům by bylo ohleduplné tyto výdobytky poslanců zrušit a kantýny a restaurace ponechat tržnímu hospodářství.

 

Tak to těm kurvám a hajzlům, kterým většina z nás ve volbách dala podporu, přejme!!! Jen ať si žerou a tloustnou. Je to stejné, jako když se nuceně krmí husa tak, že jí šišky nebo kukuřici cpou do krku. aby byla po zabití hodně tučná. Husa se bránit nemůže, poslanec ale jenom využívá příznivé podmínky pro své stravování, které si odhlasoval. Naštěstí nadváha je po kouření našim hlavním rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Takže paní a páni poslanci. Žerte co možná nejvíce, máte to téměř zadarmo. Nebudeme vás alespoň muset podřezávat jako ty martinské husy. Infarkty a jiné zdravotní problémy se o vás dobře postarají. To zase bude na druhou stranu překrásná odměna vašim zklamaným voličům z celé šíře politického spektra…

 Ještě že si poslanci neodhlasovali státní pohřeb. To by byla daň z blbosti zase o něco vyšší…

 

nabízí se otázky:

Kdyby tam seděl kdokoliv z nás, co to teď pohoršeně čteme a nadáváme na ně, byli bychom jiní? Chovali bychom se jinak? Snažili bychom se o zavedení spravedlivých cen?“ 

odpověď: „…ani omylem! Žrali bychom levně stejně jako oni a drželi bychom huby, protože jsme už takový zparchantělý národ!!!Konečně mi došlo, o co se tady vlastně jedná. Proč někteří politici propagují nutnost péče o uprchlíky. Je jedno, odkud pocházejí. Ono ani tak nejde o diktát EU. Ono jde hlavně o veliký kšeft – abych byl moderní – tedy o business a obrovský megatunel. Vůbec totiž nejde o péči o uprchlíky, jedná se o péči o něčí peněženky. Doposud u nás téměř žádné uprchlíky nemáme, a přesto se na “péči o ně”vydávají obrovské prostředky, ale již se nepublikuje komu a kolik. Tak koukejte a divte se, jak se “vydělává” : 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) 46 786 527,- Kč

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) 30 079 876,- Kč

Poradna pro integraci (PPI) 22 973 418,- Kč

InBáze 10 565 144,- Kč

Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) 23 611 803,- Kč

Člověk v tísni, o. p. s. 249 628 650,- Kč

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) 7 016 246,- Kč

META, o.p.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 21 042 731,- Kč

Centrum pro integraci cizinců, z.s. (CIC) 25 969 612,- Kč

Evropská kontaktní skupina o.s. (EKS) 31 227 714,- Kč

MOST PRO, o.p.s. 6 004 237,- Kč

Charita Česká republika (pozorovatel – nepřehledné, v řádech desítek až stovek milionů)

Lačhe Čhave (LČ) (pozorovatel) nedohledáno

Slovo 21, z.s. 25 148 073,- Kč

AMIGA, z.s.(pozorovatel) nedohledáno

La Strada CR, o.p.s. (pozorovatel) 1 169 596,- Kč

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 50 547 441,- Kč

Nevládní sdružení obdržela tedy nejméně částku přesahující přes půl miliardy korun. A to tady ještě téměř žádní uprchlíci nejsou. Dovedete si představit, kolik peněz z našich daní poteče do peněženek těch lidumilů a pravdoláskařů, kteří se již těší – až to skutečně nastane ??? Tak, abyste náhodou nepřišli o chuť zasílat různé obnosy potřebným, třeba dárcovské SMS

Bezesporu jde o další megapodvod a zcela bezpečně jsou na tyto gaunery napojeni politici, kteří se snaží oblbnout občany nějakým sociálním cítěním, aby si brali pakáž z Afriky do svých domovů.

Stejně tak je mi na blití z různých charitativních šaškáren, různých koncertů, kde se komedianti svíjejí jak užovky v komatu a neustále to prokládají upozorněním, že se předvádějí zadarmo ve prospěch postižených případně nemocných dětí a spoluobčanů, komedianti, kteří moderují tyto trapárny se zase svíjejí v orgasmu při průběžném hlášení částky vybraných peněz a převlečení bolševici  jako sponzoři se blaženě usmívají jak měsíčci na hnoji, jak se lehce zbavili špinavých prachů, a jací jsou lidumilové, ovšem bylo by zajímavé provést pečlivý audit toku těchto žebrodarů, kolik z těchto peněz přiteklo skutečně k potřebným a kolik zmizelo v deltě ovládané zloději a gaunery.

Přičemž pro majitelé s.r.o. je to laciná přiléžitost se zviditelnit bez placené reklamy a navíc je to jenom odporné a účelové suplování povinnosti státu, který ovšem na to nemá finanční prostředky, protože ti hajzlové, kteří machrují se sponzoringem, tak desetkrát více oberou stát na krácených daních. Ano přátelé, je to na blití a Česko šlape opravdu v řídkých hovnech.

nazor

kdo-si-da

Sobotka se hlásí,”prosím,já když piju, tak bliju