Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

Upozorňuji tímto všechny  další zájemce o mé knihy, že v knihkupectvích je nekoupíte, knihy si vydávám a prodávám sám, čili případné objednávky směřujte přímo na mne.

Listina základních práv a svobod

Doporučuji všem udavačům a bonzákům, aby si dobře prostudovali listinu základních lidských práv a svobod a Helsinskou deklaraci o lidských právech a přestali opruzovat s udáváním a poukazováním na trestní zákoník o názorech na menšiny, migranty a cigány, protože každý má právo se k této problematice vyjádřit !!!

Oddíl druhýPolitická práva

Čl. 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.